Wały Jana III 5,
46-100 Namysłów

Zasady gier

Zanim przyjedziesz poznaj zasady gier oferowanych w naszym lokalu.

Ogólne zasady

Gra w kręgle składa się z 10 rund. Podczas jednej rundy można wykonać maksymalnie dwa rzuty kulą. Na początku każdej rundy gracz stara się strącić wszystkie 10 kręgli. Jeżeli mu się to udaje za pierwszym razem rezultatem jest tzw. Strike i runda jest zakończona. Jeśli natomiast nie wszystkie kręgle zostaną strącone za pierwszym razem gracz ma jeszcze jeden rzut. Jeżeli uda się strącić pozostałe kręgle rezultat nazywa się spare, natomiast jeśli wciąż pozostają niestrącone kręgle jest to tzw. open frame – gracz otrzymuje tylko tyle punktów, ile strącił kręgli.

Punktacja

 1. STRIKE – wszystkie 10 kręgli strącone za pierwszym razem. Gracz otrzymuje maksymalną liczbę – 10 punktów oraz dodatkowo łączną liczbę punktów zdobytych podczas dwóch następnych rzutów kulą.
 2. SPARE – wszystkie 10 kręgli strącone w jednej rundzie. Gracz otrzymuje 10 punktów za rundę oraz dodatkowo liczbę punktów zdobytych podczas następnego rzutu.
 3. OPEN FRAME – w trakcie jednej rundy nie zostały strącone wszystkie kręgle. Gracz otrzymuje tyle punktów, ile strącił kręgli.
 4. MISS – gracz w ogóle nie trafia w kręgle w trakcie rundy.

Najwyższy możliwy do uzyskania wynik po rozegraniu jednej gry (10 rund) to 300 punktów – za 10 potrójnych STRIKÓW.

W bowling należy grać w specjalnym obuwiu. Buty do kręgli mają podeszwę wykonaną z tworzywa, które pozwala na zrobienie odpowiedniego poślizgu przed rzutem kulą. Ponadto buty takie są używane tylko w kręgielni, co chroni tory przed porysowaniem i zniszczeniem. W wielu kręgielniach na świecie, w tym w kręgielni Kompleksu Rekreacyjnego Arco, oprócz dezynfekowania butów po każdorazowym użyciu, gracz otrzymuje również „skarpetki” jednorazowego użytku, wykonane z fizeliny.

O tym, że kręgle cieszą się wciąż rosnącą popularnością świadczą liczby – według najnowszych szacunków na całym świecie gra w kręgle ponad 150 milionów osób.

Cel gry

Gra w dziewiątkę rozgrywana jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Za każdym razem zawodnik musi uderzyć bile białą w bile, która ma aktualnie najniższy numer na stole. Bile nie muszą być jednak wbijane w kolejności swych numerów. Jeżeli w wyniku prawidłowego uderzenia zawodnik umieści bile w luzie, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie trafi bilą do luzy, popełni faul, bądź tez wygra partie, umieszczając prawidłowym uderzeniem w luzie bile z numerem 9. Zawodnik wchodzący do gry musi uderzać w bile białą przy ustawieniu bil, jakie zostawił zawodnik schodzący. Jeżeli zawodnik schodzący popełnił faul, wówczas zawodnik wchodzący ma prawo poprawić położenie białej bili, umieszczając ją w dowolnym punkcie stołu. Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani luzy. Mecz kończy sie, gdy któryś z zawodników wygra określoną liczbę partii.

Ustawienie bil

Bile rozgrywane ustawiane są w romb. Bila z numerem 1 znajduje sie na szczycie i ustawiana jest na punkcie głównym stołu. Bila z numerem 9 ustawiana jest w środku rombu, a bile pozostałe w dowolnej kolejności i tak, by sie ze sobą stykały. Gra rozpoczyna sie z pozycji białą bila w ręce z pola bazy.

Dozwolone rozbicie

Zasady dotyczące rozbicia są podobne do zasad dotyczących innych uderzeń, z wyjątkiem:

 1. Zawodnik rozbijający, po uderzeniu bilą białą w bile z numerem 1 musi (1) umieścić dowolną bile w luzie lub (2) spowodować, ze, co najmniej cztery bile kolorowe dotkną do bandy
 2. Za faul uważana jest sytuacja, gdy biała bila zostaje wbita do luzy, wybita poza stół, bądź tez nie zostaną spełnione inne warunki prawidłowego rozbicia. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji białą bilą w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu
 3. Za faul uważana jest sytuacja, gdy zawodnik rozbijający wybije poza stół którąkolwiek bile kolorową. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji białą bilą w ręce i może umieścić ją w dowolnym punkcie stołu. Bila kolorowa wybita poza stół nie jest ustawiana ponownie na stole. Wyjątek: bila z numerem 9 po wybiciu poza pole gry jest ponownie ustawiana na stole

Kontynuacja gry

Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchniecie („push out”) (patrz punkt 5). Jeżeli zawodnik w trakcie prawidłowego rozbicia wbije do luzy jedną bądź więcej bil, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do luzy, popełni faul lub wygra partie. Jeżeli zawodnik nie wbije bili do luzy albo popełni faul, prawo do gry przechodzi na drugiego z zawodników. Pozostaje on przy stole do czasu, aż nie wbije bili do luzy, popełni faul lub wygra partie. Partia kończy sie z chwilą umieszczenia w luzie przy pomocy dozwolonego uderzenia bili z numerem 9. Partia może być również przerwana z powodu poważnego naruszenia przez zawodnika któregoś z punktów regulaminu. Winny naruszenia przepisów przegrywa wówczas partią.

Wypchniecie („push out”)

Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchniecie (push out) w celu ustawienia białej bili w pozycji bardziej korzystnej do kolejnego uderzenia. Podczas wypchnięcia bila biała nie musi dotknąć bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia – w przeciwnym wypadku uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do luzy podczas wypchnięcia nie są zaliczane i pozostają w luzie, z wyjątkiem bili z numerem 9. Po prawidłowym wypchnięciu przeciwnik ma prawo wykonać uderzenie z zastanej pozycji, bądź tez nakazać wykonanie uderzenia zawodnikowi, który wykonał wypchniecie. Wypchniecie nie jest uznawane za faul, jeżeli żaden z przepisów, za wyjątkiem punktów 7. i 8. Nie został naruszony. Nieprawidłowe wypchniecie karane jest w sposób przewidziany dla określonego typu popełnionego faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grac wypchnięcia.

Faule

Zawodnik popełniający faul traci prawo do kolejnego uderzenia, a bile wbite podczas uderzenia z faulem nie wracają na stół. Wyjątek: bila z numerem 9 ustawiana jest ponownie na stole. Zawodnik wchodzący zagrywa z pozycji białą bila w ręce z dowolnego punktu pola gry. Jeżeli podczas jednego uderzenia zawodnik popełni kilka fauli, są one liczone, jako jeden faul.

Niewłaściwa bila

Jeżeli biała bila uderzy najpierw w bile, która nie ma aktualnie najniższego numeru na stole, jest to faul.

Dotkniecie bandy

Jeśli żadna z bil kolorowych nie została wbita do luzy, a bila biała lub żadna z bil kolorowych po pierwszym karambolu z białą nie dotknęła bandy, jest to faul.

Poprawienie pozycji białej bili

Jeśli biała bila znajduje sie w ręce, zawodnik może ją umieścić w dowolnym punkcie pola gry, ale tak, by nie dotykała żadnej bili kolorowej. Zawodnik może zmieniać pozycje białej bili, aż do wykonania uderzenia.

Wybicie bili kolorowej poza stół

Bila, która nie została wbita do luzy, uznawana jest za wybitą poza stół, jeżeli zatrzyma sie gdzie indziej niż na polu gry. Wybicie bili kolorowej poza stół jest faulem. Wybita bila kolorowa pozostaje poza grą (wyjątek: bila z numerem 9), a gra jest kontynuowana.

Uderzenia nietypowe

Jeżeli mecz nie jest prowadzony przez sędziego, uznawane jest za faul, gdy podczas uderzenia mającego spowodować skok bili białej, jej ruch po luku lub uderzenia kijem trzymanym pionowo poruszy sie bila nierozgrywana, nad którą lub wokół której miał przejść bilą białą, niezależnie od tego, czy bila ta poruszona była ręką, kijem, podpórką itp.

Trzy kolejne faule

Jeżeli zawodnik popełni trzy kolejne faule w trzech kolejnych podejściach, nie wykonując miedzy nimi prawidłowego uderzenia, przegrywa on wówczas partie. Te trzy kolejne faule muszą sie zdarzyć w trakcie jednej partii. Pomiędzy drugim a trzecim faulem należy udzielić zawodnikowi ostrzeżenia. Podejście zawodnika rozpoczyna sie w chwili, gdy ma prawo wykonać uderzenie, a kończy sie, gdy nie wbije prawidłowo bili do luzy, popełni faul, wygra partie lub popełni faul pomiędzy uderzeniami.

Koniec gry

Gra rozpoczyna sie, gdy przy uderzeniu rozbijającym biała bila przekroczy linie bazy. W trakcie rozbicia zawodnik musi uderzyć bilą białą w bile z numerem 1. Gra kończy sie wraz z końcem prawidłowego uderzenia, w trakcie, którego wbita została bila z numerem 9 , bądź też któryś z zawodników uznawany jest za przegranego z powodu poważnego naruszenia zasad gry.

Cel gry

Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy pomocy bili bialej i 15 kolorowych bil numerowanych. Kolorowe bile podzielone są na dwie grupy, przy czym jeden z zawodników rozgrywa bile z numerami 1 – 7 (bile pelne), drugi bile z numerami 9 – 15 (bile z paskiem). Zawodnik, który zgodnie z numerami wbije do luz wszystkie bile swojej grupy i nastepnie, w oddzielnym uderzeniu, prawidlowo umieści w luzie bile z numerem 8, wygrywa partie.

Deklarowanie

Jasno wynikające z sytuacji na stole bile i luzy nie muszą byc deklarowane. W przypadkach wątpliwych przeciwnik moze prosic o zadeklarowanie bili i luzy. Zagrania od band i uderzenia kombinowane nie są uwazane za oczywiste. W takich przypadkach musi byc zadeklarowana, bila jak i luza. Przy deklarowaniu uderzenia nie jest konieczne deklarowanie szczególów takich, jak liczba odbic od band, liczba karamboli itp. Bile, wbite do luz z faulem, pozostają w nich, niezaleznie od tego, do której grupy nalezą. Uderzenie otwierające nie jest deklarowane. Zawodnik otwierający gre moze kontynuowac podejście tylko wtedy, gdy umieści w luzie przynajmniej jedną bile kolorową.

Ustawienie bil

Bile muszą byc ustawione przy pomocy trójkąta w górnej cześci stolu, przy czym bila z numerem 8 musi lezec w środku trójkąta. Bila wierzcholkowa trójkąta ma znajdowac sie na punkcie glównym stolu, bile na rogach podstawy trójkąta muszą nalezec do róznych grup, tzn. muszą to byc bila pelna i bila z paskiem.

Zmiana otwierającego

Zawodnik, który wygral rozgrywke o rozbicie, decyduje o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W grach indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na zmiane.

Faule przy skokach i uderzeniach kijem trzymanym pionowo

Podczas obowiązywania reguly „faul tylko na bialej”, gdy mecz nie jest prowadzony przez sedziego, zawodnik powinien wiedziec, ze uwazane jest za faul, gdy przy uderzeniu mającym spowodowac skok bili, jej ruch po luku lub przy uderzeniu kijem trzymanym pionowo poruszy się bila nierozgrywana, nad którą lub wokól której miało być przeprowadzone zagranie, niezaleznie od tego, czy poruszona zostala reką, kijem, podpórką czy wskutek pchniecia.

Prawidlowe uderzenie otwierające (definicja)

By wykonac prawidlowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający musi, grając z pozycji „biala z bazy”, albo (1) umieścic w luzie przynajmniej jedną bile kolorową albo (2) doprowadzic do bandy przynajmniej cztery bile kolorowe. Jeśli mu sie to nie uda, jest faul i zawodnik wychodzący moze (1) przyjąc pozycje bil na stole i kontynuowac gre lub (2) zaządac ponownego ustawienia trójkąta i zadecydowac, kto ma wykonać uderzenie otwierające.

Biala opuszcza pole gry przy prawidlowym uderzeniu otwierającym

Jeśli zawodnik przy prawidlowym uderzeniu otwierającym wybija bialą poza pole gry, (1) bile wbite do luz pozostają w nich ( wyjątek: bila numer 8, patrz punkt 4.9 ), (2) na koncie zawodnika otwierającego wpisywany jest faul i (3) stól jest otwarty. Uwaga: jezeli zawodnik wchodzący do gry poprawia polozenie bialej na baze, nie moze grac bezpośrednio zadnej bili kolorowej znajdującej sie na bazie, chyba ze biala najpierw opuści baze, a nastepnie powróci na nią, trafiając znajdującą sie tam bile.

Kolorowa wyskakuje poza stól przy uderzeniu otwierającym

Gdy zawodnik otwierający podczas uderzenia otwierającego wybije bile kolorową poza stól, jest to faul i przeciwnik moze (1) przyjąc pozycje bil na stole i kontynuowac gre lub (2) poprawic polozenie bialej na baze.

Bila z numerem 8 opuszcza pole gry przy uderzeniu otwierającym

Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do luzy, zawodnik otwierający moze zaządac ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu kontynuowac gre. Jeśli podczas uderzenia otwierającego zarówno biala, jak i bila z numerem 8 opuszczają pole gry, przeciwnik moze zaządac ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i kontynuowac gre z pozycji „biala z bazy”.

Stól otwarty ( definicja )

Stól jest otwarty, jeśli grupy bil ( pelne i z paskiem ) nie są jeszcze przyporządkowane zawodnikom. Przy otwartym stole jest dozwolone, wbijanie bili pelnej poprzez bile z paskiem i odwrotnie. Uwaga: bezpośrednio po uderzeniu otwierającym stól jest zawsze otwarty. Gdy stól jest otwarty, dozwolone jest wbicie zadeklarowanej bili pelnej lub bili z paskiem za pośrednictwem bili pelnej, bili z paskiem lub bili z numerem 8. Jeśli przy otwartym stole bila z numerem 8 jest zagrywana jako pierwsza, zadna bila pelna ani bila z paskiem nie moze byc zaliczona na konto zawodnika zagrywającego. W takim przypadku zawodnik konczy swoje podejście. Wszystkie wbite bile pozostają w luzach. Zawodnik wchodzący wtedy do gry deklaruje dowolną bile, mając wciąz stól otwarty. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidlowo wbite bile pozostają w luzach.

Wybór grupy bil

Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, niezaleznie od tego, czy wbite są bile jednej, czy obu grup. Stól jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Grupa bil zostaje określona, gdy zawodnik prawidlowo wbije zadeklarowaną bile po uderzeniu otwierającym.

Prawidlowe uderzenie ( definicja )

Przy wszystkich uderzeniach, z wyjątkiem uderzenia otwierającego i gdy stól jest otwarty, zawodnik musi najpierw trafic bile swojej grupy i nastepnie (1) wbic bile kolorową albo (2) bialą lub dowolną kolorową bile doprowadzic do bandy. Uwaga: dozwolone jest granie na wlasną bile przez bande, jednak po zetknieciu bialej z kolorową albo bila kolorowa musi wpaśc do luzy albo biala lub kolorowa musi dojśc do bandy.

Gra bezpieczna

Jeśli zawodnik po wbiciu wlasnej bili chce ze wzgledów taktycznych zakonczyc podejście, przed uderzeniem musi zglosic gre bezpieczną ( gre na odstawną ). Gra bezpieczna jest traktowana jako uderzenie prawidlowe. Jeśli zawodnik podczas uderzenia bezpiecznego chce wbic bile, musi przed uderzeniem zadeklarowac swojemu przeciwnikowi gre bezpieczną. Jeśli tego nie uczyni i wbije wlasną bile, musi kontynuowac podejście. Wszystkie bile, wbite podczas zagrania na odstawną, pozostają w luzach.

Punktacja

Zawodnik tak dlugo kontynuuje swoje podejście, dopóki nie powiedzie mu sie próba wbicia zadeklarowanej bili swojej grupy w prawidlowym uderzeniu. Po wbiciu wszystkich bil swojej grupy zawodnik moze grac bile z numerem 8.

Kary po faulu

Przeciwnik ma mozliwośc poprawienia pozycji bialej bili na calym stole, nie ma konieczności gry z bazy z wyjątkiem faulu w uderzeniu otwierającym. Zasada ta zapobiega graniu celowych fauli, mogących przynieśc straty przeciwnikowi. Przy poprawianiu pozycji bialej na calym stole zawodnik moze ustawiac bialą bile za pomocą reki lub dowolnej cześci kija, z kapką wlącznie, w dowolnym punkcie stolu, w razie potrzeby wiecej niz raz. Jeśli biala jest juz ustawiona w pozycji do gry, kazde jej dotkniecie, które nie jest prawidlowym uderzeniem, traktowane jest jako faul.

Uderzenia kombinowane

Uderzenia kombinowane są dozwolone, jednak bila z numerem 8 nie moze byc grana jako pierwsza, z wyjątkiem zagrania przy otwartym stole.

Nieprawidłowo wbite bile

Bila jest wbita nieprawidlowo wtedy, gdy albo (1) podczas uderzenia popelniony zostanie faul albo (2) nie zostanie zrealizowana deklaracja bili i luzy albo (3) przed uderzeniem zadeklarowano gre na odstawną. Nieprawidlowo wbite bile pozostają w luzach.

Bile kolorowe wybite poza stól

Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza stól, jest to faul i podejście danego zawodnika konczy sie. Jeśli ze stolu zostanie wybita bila z numerem 8, partia jest przegrana. Wszystkie wybite ze stolu bile ustawiane są ponownie na linii powrotów, w kolejności numerów.

Zagrywanie bili z numerem 8

Kiedy zagrywana jest bila z numerem 8, popelnienie faulu lub wbicie bialej nie oznacza przegrania partii, chyba ze bila z numerem 8 wpadnie do dowolnej luzy lub zostanie wybita poza stól. Zawodnik wchodzący do gry ma prawo poprawienia pozycji bialej na calym stole.

Przegranie partii

Zawodnik przegrywa partie, jeśli zajdzie jeden z nizej wymienionych przypadków:

 1. Popelni faul w uderzeniu, w którym wbil bile z numerem 8 ( wyjątek: patrz wbicie bili z numerem 8 przy uderzeniu otwierającym )
 2. Bile z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą kolorową.
 3. Bile z numerem 8 wybije poza stól.
 4. Bile z numerem 8 wbije do innej luzy niz deklarowana.
 5. Wbije bile z numerem 8, zanim uzyska prawo do jej zagrywania.

Uwaga: wszelkie zastrzezenia muszą byc wyjaśnione przed nastepnym uderzeniem, inaczej uznane zostaną za niebyle.

Sytuacja patowa

Jeśli po trzech kolejno po sobie nastepujących uderzeniach obu zawodników (razem po sześciu uderzeniach) staje sie jasne, ze zaden z zawodników nie podejmuje powaznej próby odniesienia zwyciestwa (decyduje tu ocena sedziego), poniewaz inne zagranie moze prowadzic do przegrania partii, partie zaczyna sie od początku, przy czym rozpoczyna zawodnik, który rozpoczynal przerwaną partie. Uwaga: Trzy kolejne faule nie oznaczają przegrania partii.

Krótka historia

Bardzo stara gra, wymyślona prawdopodobnie jakieś 600 lat temu. Przez wieki była zmieniana i udoskonalana przez tysiące osób zamieszkujących różne tereny zarówno kontynentu europejskiego jak i amerykańskiego. Obecne zasady gry Dart’a jakie znamy i tutaj opisujemy najprawdopodobniej zostały opracowane w 1896 roku przez Briana Gamlina.

Opis ogólny

Ogólnie rzecz ujmując gra polega na rzucaniu lotkami do specjalnie utworzonej tarczy z wieloma polami, za każdy rzut gracz otrzymuje określoną liczbę punktów (w zależności w jakie pole na tarczy trafił). Zwycięża ta osoba która uzbiera dokładnie określoną liczbę punktów (nie mniej, ani więcej).

Tablica

Tablica do Dart’a składa się z dwudziestu pól (trójkątów) odpowiednio ponumerowanych (od 1 do 20). Okręgi biegnące promieniowo od zewnętrznej części tablicy do jej środka dzielą każde pole na wartości pojedyncze, podwójne oraz potrójne.

Punktacja w rzutach

 1. duże pole (trójkątne) – otrzymujemy ilość punktów zgodnie z jego numeracją (czyli od 1 do 20);
 2. wąska zewnętrzna część pola- otrzymujemy punkty z pola pomnożone razy dwa;
 3. wąska wewnętrzna cześć pola (która znajduje się w połowie odległości między zewnętrznym drutem i środkowym kołem) – otrzymujemy punkty z pola pomnożone razy trzy;
 4. środek tablicy i jego zewnętrzny pierścień – otrzymujemy 25 punktów;
 5. środek tablicy – samo centralne pole – otrzymujemy 50 punktów.

Dodatkowe zasady

W przypadku rzutu gdy lotka odbije się od tablicy lub wbije się albo zbyt słabo i po chwili odpadnie lub rzutu poza wyznaczone pola – otrzymujemy zero punktów. W jednym rzucie najwięcej można zdobyć trafiając w „potrójne pole” dwudziestki, w takim wypadku otrzymujemy 60 punktów.